Datum
Plantnaam:
Vogelnaam:
Aantal:
Locatie
Waarnemers:
12-01-13
Krakeend (foto)
2 paar
Vijver rondweg Bolsward
EdeL
12-01-13
Ringmus (foto)
6
Fûgelkrite Bolsward
EdeL
12-01-13
Groenling (foto)
3
Fûgelkrite Bolsward
EdeL
13-01-13
Bonte Specht
2
Ugoklooster Bolsward
PhdV
13-01-13
Kuifeend (foto)
veel
Vijver(s) rondweg Bolsward
PhdV
13-01-13
Zilverreiger (groot)
1
Rijksweg A6 nabij st Nicolaasga
PhdV
14-01-13
IJsvogel (foto)
1
Vollenhove
DKu
17-01-13
Koperwiek (foto)
1
Industrieterrein de Wymert Bolsward
EdeL
17-01-13
Houtsnip (foto)
1
Industrieterrein de Wymert Bolsward
EdeL
19-01-13
Kramsvogel (foto)
4
Molkwerum
EdeL
31-01-13
Nijlgans (foto)
1 paar
Park Stania state Oenkerk
RdeL
05-02-13
Heggenmus (foto)
1
Fûgelkrite Bolsward
EdeL
05-02-13
Wulp (foto)
100-den
Natuurgebied nabij Harlingen
EdeL
14-02-13
Vlaamse gaai
2
Fûgelkrite Bolsward
EdeL
15-02-13
Kramsvogel (foto)
1
J. Prooststraat / Schoolstraat Bolsward
TjS
23-02-13
Vlaamse gaai (foto)
4
Fûgelkrite Bolsward
EdeL
08-03-13
Sperwer (foto)
1
Tuin Fûgelkrite Bolsward
GsH
05-03-13
Grote lijster (foto)
1
Tuin Fûgelkrite Bolsward
EdeL
10-03-13
Slechtvalk (foto’s)
1
Martinikerk Bolsward
PhdV / JKr
20-03-13
Holenduif (foto)
2
Eendenkorf vijver fûgelkrite Bolsward
EdeL
20-03-13
Boomkruiper (foto)
1
Industrieterrein de Wymert Bolsward
EdeL
22-03-13
Grote bonte specht (foto)
1
Eekwerdlaan Bolsward
EdeL
24-03-13
Heggenmus
1
Fûgelkrite Bolsward
EdeL
26-03-13
Kramsvogel
3
Industrieterrein de Wymert Bolsward
EdeL
26-03-13
Boomkruiper
1
Fûgelkrite Bolsward
EdeL
29-03-13
Vlaamse gaai
1
Fûgelkrite Bolsward
EdeL
01-04-13
Kemphaan (foto)
50
Workumerwaard
PhdV
01-04-13
Brandgans (foto)
veel
Workumerwaard
PhdV
01-04-13
Lepelaar (foto)
1
Workumerwaard
PhdV
01-04-13
Kievit
groepen
Workumerwaard
PhdV
01-04-13
Grutto
10
Workumerwaard
PhdV
01-04-13
Wulp
veel
Workumerwaard
PhdV
01-04-13
Wintertaling (foto)
2
Workumerwaard
PhdV
01-04-13
Kramsvogel
groep
Omgeving rond Bolsward
PhdV
02-04-13
Slechtvalk (foto’s)
1
Toren st Vituskerk Blauwhuis
JFl
02-04-13
Ransuil (foto)
2
Binnenstad van Bolsward
EdeL
15-04-13
Ooievaar (foto’s)
1
Park Stania state Oenkerk
RdeL
18-04-13
Huisswaluw
meerdere
Martinikerk Bolsward
PhdV
26-04-13
Gans met jongen
1+3
Vollenhove
DKu
02-05-13
Gierzwaluw
groep
Bolsward
PhdV
02-05-13
Nest met 4 eieren Bruine kiekendief (foto)
nest
Rayon Exmorra
GEij
05-05-13
Vlaamse gaai
1
Fûgelkrite Bolsward
EdeL
12-05-13
Lepelaar
4
Zurich
EdeL
12-05-13
Kluut
2 paar
Zurich
EdeL
12-05-13
Nest met 7 Grutto eieren (foto)
nest
Rayon M. van Spanning (Burgwerd)
MvSp
15-05-13
Zilverreiger
1
Nabij veehouder Wind Burgwerd
TBij
24-07-13
Grote bonte specht
1
Tuin fûgelkrite Bolsward
TdeLB
18-10-13
Dodaars
1
Looiersgracht Bolsward
RdeL
04-11-13
Smelleken (foto)
1
Industrieterrein de Wymert Bolsward
EdeL
18-11-13
Waterhoen
1
Looiersgracht Bolsward
RdeL
Alle waarnemingen 2013
Waarnemingen
terug naar hoofdpagina
Waarnemingen 2014
naar waarnemingen 2014