Vogelwacht trakteert vogels op nieuwe broedaccommodaties.

Lees het gehele verhaal op onze geheel nieuwe pagina van de Werkgroep Broedzorg!
Speld van Verdiensten voor Rimmer Stoelinga

Vogelwacht Bolsward e.o. is op 28 februari 1947 opgericht en bestaat daarmee 70 jaar!
Afgelopen zaterdag 1 april hebben wij dit jubileum gevierd in Ons Gebouw in Bolsward. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst heeft de heer Rimmer Stoelinga het zilveren speldje in de vorm van een ljip opgespeld gekregen.
Lees het hele verhaal hier verder.
Vogelwacht Bolsward bestaat 70 jaar!

Vogelwacht Bolsward bestaat 70 jaar en dat is een feestje waard!
Wij nodigen onze leden en hun partner dan ook graag uit voor dit jubileum-feest.

Waarom u dit feestje niet wilt missen?
Lees hier snel verder.
Destiny en Djayden vinden eerste kievitsei jeugd Vogelwacht Bolsward.

Destiny van Spanning beleefde de week van haar leven. Nadat ze 11 maart het Sulveren Polske in ontvangst mocht nemen voor het vinden van het eerste kievitsei voor kinderen onder de dertien jaar........
Lees hier verder.
Jan Kroese vindt eerste kievitsei gemeente SWF.

Jan Kroese uit Bolsward heeft vrijdag-middag (10 maart) het eerste kievitsei van de gemeente Súdwest-Fryslân (SWF) gevonden. Kroese deed zijn vondst omstreeks 17:10 uur.
Lees hier verder.
Sulveren Polske voor Destiny van Spanning.

De elf jarige Destiny van Spanning uit Bolsward heeft zaterdagmiddag 11 maart omstreeks 17:50 het eerste kievitsei van de jeugd afdeling van onze provincie gevonden.
Lees hier verder.
Wiebe Palstra vindt voor de zesde keer eerste ei Vogelwacht Bolsward.

Bestuurslid Wiebe Palstra vond maandagmiddag 13 maart om 17:50 uur het eerste kievitsei van onze vogelwacht. Lees hier verder.
Nazorgvergadering 2017.

Op maandag 27 maart a.s. zal de jaar-lijkse nazorgvergadering weer gehouden worden in Hotel De Wijnberg te Bolsward. Aanvang van de verga-dering is om 19.30 uur. Hier kunt u alvast de agandapunten voor deze vergadering lezen.
Aaisikers gaan het land weer in, maar ei blijft liggen.

Tijdens de extra algemene leden-vergadering van de BFVW heeft de vogelwacht van Bolsward e.o. net als vorig jaar ingestemd met het voorstel om dit jaar opzoek te gaan naar het eerste kievitsei van de provincie en de gemeentes. De BFVW kwam met het voorstel.......
lees hier verder.   
Notulen ALV 2017.

De notulen, gemaakt tijdens de ALV van maandag 20 februari 2017, kunt u
hier nalezen.
Algemene ledenvergadering 2017.

De algemene ledenvergadering zal  op 20 februari 2017 gehouden worden in Hotel de Wijnberg te Bolsward.
Aanvang van deze vergadering is om 19.30 uur. Klik
hier om de te behan-delen agendapunten te lezen.
Notulen Algemene leden- en Nazorg-vergadering 2016.

Tijdens de Algemene ledenvergadering en de nazorgvergadering van 2016 zijn weer de gebruikelijke notulen opgesteld, u kunt ze hier na lezen.
IJsvogel tegen het raam in Harlingen.

In Harlingen vloog deze kleine kerel tegen het raam. Het ijsvogeltje was even versuft en vloog weer weg.
Algemene Ledenvergadering 2018

Op maandag 19 februari a.s. houdt Vogelwacht Bolsward e.o. weer haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
U bent als lid vanaf 19:30 uur weer van harte welkom in Hotel de Wijnberg te Bolsward.

Hier kunt u de notulen van de vergadering van 2017 nalezen:
Notulen ALV 2017
Nazorg vergadering 2018

Op vrijdag 6 april a.s. staat weer onze jaarlijkse nazorg vergadering op de agenda. U bent als nazorger vanaf 19:30 uur weer van harte welkom in Hotel de Wijnberg te Bolsward.
De notulen van 2017 kunt u hier alvast nalezen.
Verder vindt u hier de agenda voor de vergadering van 2018.

Namens het bestuur tot dan!
Algemene Leden- en Nazorgvergadering 2019

Op maandag 1 april 2019 staat onze jaarlijkse vergadering weer op de agenda. Dit keer een combinatie van de ALV en Nazorgvergadering. De notulen van de vorige ALV en Nazorgvergadering kunt u hier vinden.
Nieuwe jaargids binnenkort weer op onze website!

Omstreeks half maart kun u hier onze nieuwe jaargids lezen. Met dit jaar o.a. geheel vernieuwde tabellen met nazorg cijfers en natuurlijk weer veel mooie natuurfoto’s!  
Eerste eieren Vogelwacht Bolsward 2019.

De eerste kievitseieren van de vogelwacht zijn afgelopen week gevonden in de landerijen van de familie Abma aan de oostkant van de stad. Zondagmorgen iets na de klok van negen uur vond de vijf-jarige Fabiënne Palstra uit Bolsward het eerste jeugd kievitsei.
Lees hier verder voor het volledige verhaal hier verder.
eerste ei 2019 2.jpg
Vogelwacht Bolsward organiseert viswedstrijd
Houd je van vissen? Schrijf je dan zaterdag 1 juni a.s. in voor de witviswedstrijd en hengel ook mee naar leuke prijzen!
De strijd om wie de meeste witvissen vangt vindt plaats in de stadsgracht bij het Heechhout in Bolsward en is voor jeugd tot en met 16 jaar. Kinderen zonder zwemdiploma mogen alleen meedoen onder begeleiding van een volwassene.
De inschrijving begint om 13.00 uur en 13.30 uur start de wedstrijd. Deelname is gratis. Eén van organisatoren: "Door het houden van een wedstrijd vissen wil Vogelwacht Bolsward jongeren dichterbij de natuur brengen."
Het vuurgoudhaantje

Onlangs zaten we bij van der Valk in Sneek aan de lunch toen we een piepklein vogeltje buiten zagen liggen. Het lag doodstil met de pootjes omhoog vlak bij het raam. Direct zag ik dat het een vuurgoudhaantje was.

Dit is een wintergast die uit het hoge noorden in de loop van de herfst en de winter afzakt naar onze streken waar het minder koud is. Samen met het gewone goudhaantje en onze winterkoning behoren ze tot de drie kleinste vogeltjes van Europa.   
Lees hier verder.
Vogelhuisjes schoonmaken
Vogelwacht Bolsward beheerd binnen de bebouwde kom vele vogelhuisjes. Zo zijn er eind 2019 begin 2020 weer zo’n 25 nieuwe exemplaren bij gekomen. Deze huisjes fungeren als nestkast voor mezen. Via onderstaande link komt u op de interactieve kaart waarop u de locaties van deze (nieuw geplaatste) nestkastjes kunt bekijken.

Vogelwacht Bolsward in de Vanellus

Oktober 2019 stond er een mooi stuk in de Vanellus over Vogelwacht Bolsward e.o. Klik op onderstaande afbeelding om het te lezen.
VW-Bolsward_Vanellus_2019_Nr5.pdf
Jaarverslag 2019 binnenkort op onze website!

Ons jaarverslag is binnenkort weer te lezen op deze website. Van november t/m januari heeft de redactie weer gewerkt aan dit mooie verslag. Lees hem binnenkort door op onderstaande afbeelding te klikken.
Omslag_LiggendA3.jpg
ALV / Nazorgvergadering 2020

De ALV / Nazorgvergadering wordt gehouden op 30 maart a.s. in hotel De Wijnberg te Bolsward. De vergadering begint om 19:30 uur. De agenda krijgt ieder toegestuurd met het jaarverslag. Hier kun je binnenkort de notulen van de vergadering 2019 nalezen.
Eerste kievitsei vogelwacht gevonden bij Arkum

Jan-Willem Postma uit Sneek heeft donderdag morgen 12 maart 2020 om 11:30 tussen Arkum en Blauwhuis het eerste kievitsei van vogelwacht Bolsward E.O. Voor Jan-Willem is het voor de tweede keer dat hij het eerste ei van onze vogelwacht heeft gevonden.

Om iedereen een kans te geven om een eitje te vinden of te laten genieten van de natuur, heeft het bestuur besloten om het frije fjild binnen het wachtgebied voor nazorgers van onze wacht open te houden t/m zondag 29 maart. Daarna begint voor iedereen de nazorg in het eigen rayon.
W. Palstra
Onderhoud zwaluwwand Bolsward

Klik op onderstaande afbeelding om hem in groter formaat te bekijken:
Onderhoud_zwaluwwand_Bolsward_280320.pdf
Gekleurringde Kokmeeuwen (Chroicocephalus ridibundus) aflezen in het Noorderplantsoen,  stad Groningen

De Kokmeeuw is sinds de jaren tachtig (en negentig) sterk afgenomen onder meer door het  afdekken/verdwijnen van vuilnisbelten en door verdroging en vermesting.  Het broedsucces is zeer gering o.a. vanwege predatie door vossen en ratten.  Het aantal broedparen in ons land
zit rond de 95.000 (2017) en deze stand is sinds 2008 gelukkig aardig stabiel. Ongeveer 240 vestigingen o.a. in het Waddengebied (26.000 paren), in de Delta (Zeeland/Zuid-Holland) ruim 18.000 en in het IJsselmeergebied circa 16.000, derhalve vooral in Laag-Nederland.
Er zijn ongeveer 400.000  tot 600.000  overwinteraars en doortrekkers.   De gemiddelde levensduur is 10 tot 15 jaar, soms hoger.   
Een van de symbolen van de Japanse hoofdstad Tokio is de Kokmeeuw!  
Wintervoedering 2021

Vogelwacht Bolsward e.o. voert vanaf afgelopen woensdag
10 februari 2021 de watervogels in en om de stad bij. Door de kou en sneeuw van afgelopen dagen is het moeilijk voor de vogels om nog wat eten op te scharrelen. Rimmer Stoelinga is de man bij de Bolswarder Vogelwacht die dit al jaren met een aantal collega's voor zijn rekening neemt. Op zijn fiets gaat hij bij de wakken langs en strooit daar speciaal voer voor de watervogels neer. Niet alleen de watervogels hebben het moeilijk meld Rimmer terecht op, ook de vogels bij de mensen in de tuin kunnen wel een extraatje gebruik. Hij roept dan ook op om als je vogels in je tuin hebt zitten deze een beetje te gaan bij voeren.

Wiebe Palstra, 11 februari 2021.
Turkse tortelduif op nest met eieren!

Op 22 februari 2021 deed J.W. Postma deze bijzondere waarneming op de Kolmeer in Sneek, een Turkse tortelduif op een nest met eieren!
Turkse-tortel_op_eieren_220221.jpg