Schoonmaken zwaluwwand 2022

Op maandag 21 maart 2022 is door twee van onze leden van de wacht weer de jaarlijkse schoonmaak van onze Zwaluwwand uitgevoerd. Dit jaar is o.a. ook de nieuw aangeschafte bos maaier gebruikt om de begroeiing weg te halen.
foto_001.jpg
foto_003.jpg
foto_002.jpg
Eerste jeugd kievitseieren Vogelwacht Bolsward e.o. Gevonden

Vrijdagmiddag omstreeks kwart over vijf vond de 9 jarige Djayden van Spanning het eerste jeugd kievitsei van Vogelwacht Bolsward. Djayden was vorige weekend al op pad geweest om te kijken waar de kieviten zaten en vond toen al een paar mooie nestjes die toen nog leeg waren. Vrijdagmiddag was het wel raak, op een maïs perceel ontdekte Djayden een nestje met twee eieren. Zaterdagmiddag was het ook raak bij de meisjes. De zusjes Britt (5) en Fabiënne (7) Palstra hadden een eitje gevonden tussen Bolsward en Witmarsum. Ze waren samen met hun tante Mariëlle naar het weiland gegaan waar ze eerder deze week al een paar kieviten hadden gezien. Toen ze bij het maïsperceel aankwamen zagen ze een kievit achter een kraai aanvliegen, wat een teken is dat er wel eens een eitje kon liggen. Naar een paar slagen was het bingo, een nestje met één eitje erin. Met de vondsten van de eerste jeugd eieren is het broedseizoen nu echt begonnen.
Wiebe Palstra.
foto_001.jpg
foto_002.jpg
Printen nazorgpas 2021

Als het u niet lukt om de nazorgpas te printen, neem dan even contact op met onze Nazorgcoördinator administratief:

T. Osinga, Bote à Bolswertstraat 19, 8701 CA.
Tel. 06-20636736. E-mail: tristanosinga.to@gmail.com
Jan Willem Postma vindt eerste kievitsei Vogelwacht Bolsward e.o.
Vogelwachter Jan Willem Postma vond dinsdagochtend 16 maart 2021 om 8:15 uur het eerste kievitsei van Vogelwacht Bolsward. Hij deed zijn vondst tussen Parrega en Hieslum waar de woonachtige Sneker nazorg doet. Jan Willem melde zijn vondst bij bestuurslid Wiebe Palstra die kon bevestigen dat hij, net als vorig jaar, de eerste was van de vogelwacht. Maar het beleef niet bij dat éne ei, op de terugweg naar de dam van het weiland ontdekte hij opnieuw een nestje met één ei erin. In de middag was het op het naast gelegen perceel opnieuw raak. Nadat het ei goed was gekeurd door Wiebe Palstra, besloten ze om nog een slagje te doen omdat daar een mooie kievit vandaan kwam. Tot hun verbazing lag daar nog een nestje met drie eieren. Jan Willem kon het bijna niet bevatten gezien dat hij al een tijdje de kieviten daar in de gaten hield, was deze hem toch al een paar dagen te slim af. Ondanks dat het eerste ei nu is gevonden wil het bestuur haar nazorgers, die geen kieviten hebben broeden in hun eigen rayon, de gelegenheid geven t/m zondag om ook een eitje te vinden. Vanaf as maandag doet dan een ieder weer voor zijn eigen veehouder de bescherming van de vogels. Mocht het eerste jeugd kievitsei dan nog niet zijn gevonden hebben die een uitzondering tot ook die is gevonden.
Wiebe Palstra
Eerste_ei_001_groot.jpg
Eerste_ei_003_nest.jpg
Vogelwacht trakteert vogels op nieuwe broedaccommodaties.

Lees het gehele verhaal op onze geheel nieuwe pagina van de Werkgroep Broedzorg!
Speld van Verdiensten voor Rimmer Stoelinga

Vogelwacht Bolsward e.o. is op 28 februari 1947 opgericht en bestaat daarmee 70 jaar!
Afgelopen zaterdag 1 april hebben wij dit jubileum gevierd in Ons Gebouw in Bolsward. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst heeft de heer Rimmer Stoelinga het zilveren speldje in de vorm van een ljip opgespeld gekregen.
Lees het hele verhaal hier verder.
Vogelwacht Bolsward bestaat 70 jaar!

Vogelwacht Bolsward bestaat 70 jaar en dat is een feestje waard!
Wij nodigen onze leden en hun partner dan ook graag uit voor dit jubileum-feest.

Waarom u dit feestje niet wilt missen?
Lees hier snel verder.
Destiny en Djayden vinden eerste kievitsei jeugd Vogelwacht Bolsward.

Destiny van Spanning beleefde de week van haar leven. Nadat ze 11 maart het Sulveren Polske in ontvangst mocht nemen voor het vinden van het eerste kievitsei voor kinderen onder de dertien jaar........
Lees hier verder.
Jan Kroese vindt eerste kievitsei gemeente SWF.

Jan Kroese uit Bolsward heeft vrijdag-middag (10 maart) het eerste kievitsei van de gemeente Súdwest-Fryslân (SWF) gevonden. Kroese deed zijn vondst omstreeks 17:10 uur.
Lees hier verder.
Sulveren Polske voor Destiny van Spanning.

De elf jarige Destiny van Spanning uit Bolsward heeft zaterdagmiddag 11 maart omstreeks 17:50 het eerste kievitsei van de jeugd afdeling van onze provincie gevonden.
Lees hier verder.
Wiebe Palstra vindt voor de zesde keer eerste ei Vogelwacht Bolsward.

Bestuurslid Wiebe Palstra vond maandagmiddag 13 maart om 17:50 uur het eerste kievitsei van onze vogelwacht. Lees hier verder.
Nazorgvergadering 2017.

Op maandag 27 maart a.s. zal de jaar-lijkse nazorgvergadering weer gehouden worden in Hotel De Wijnberg te Bolsward. Aanvang van de verga-dering is om 19.30 uur. Hier kunt u alvast de agandapunten voor deze vergadering lezen.
Aaisikers gaan het land weer in, maar ei blijft liggen.

Tijdens de extra algemene leden-vergadering van de BFVW heeft de vogelwacht van Bolsward e.o. net als vorig jaar ingestemd met het voorstel om dit jaar opzoek te gaan naar het eerste kievitsei van de provincie en de gemeentes. De BFVW kwam met het voorstel.......
lees hier verder.   
Notulen ALV 2017.

De notulen, gemaakt tijdens de ALV van maandag 20 februari 2017, kunt u
hier nalezen.
Algemene ledenvergadering 2017.

De algemene ledenvergadering zal  op 20 februari 2017 gehouden worden in Hotel de Wijnberg te Bolsward.
Aanvang van deze vergadering is om 19.30 uur. Klik
hier om de te behan-delen agendapunten te lezen.
Notulen Algemene leden- en Nazorg-vergadering 2016.

Tijdens de Algemene ledenvergadering en de nazorgvergadering van 2016 zijn weer de gebruikelijke notulen opgesteld, u kunt ze hier na lezen.
Algemene Ledenvergadering 2018

Op maandag 19 februari a.s. houdt Vogelwacht Bolsward e.o. weer haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
U bent als lid vanaf 19:30 uur weer van harte welkom in Hotel de Wijnberg te Bolsward.

Hier kunt u de notulen van de vergadering van 2017 nalezen:
Notulen ALV 2017
Nazorg vergadering 2018

Op vrijdag 6 april a.s. staat weer onze jaarlijkse nazorg vergadering op de agenda. U bent als nazorger vanaf 19:30 uur weer van harte welkom in Hotel de Wijnberg te Bolsward.
De notulen van 2017 kunt u hier alvast nalezen.
Verder vindt u hier de agenda voor de vergadering van 2018.

Namens het bestuur tot dan!
Algemene Leden- en Nazorgvergadering 2019

Op maandag 1 april 2019 staat onze jaarlijkse vergadering weer op de agenda. Dit keer een combinatie van de ALV en Nazorgvergadering. De notulen van de vorige ALV en Nazorgvergadering kunt u hier vinden.
Nieuwe jaargids binnenkort weer op onze website!

Omstreeks half maart kun u hier onze nieuwe jaargids lezen. Met dit jaar o.a. geheel vernieuwde tabellen met nazorg cijfers en natuurlijk weer veel mooie natuurfoto’s!  
Eerste eieren Vogelwacht Bolsward 2019.

De eerste kievitseieren van de vogelwacht zijn afgelopen week gevonden in de landerijen van de familie Abma aan de oostkant van de stad. Zondagmorgen iets na de klok van negen uur vond de vijf-jarige Fabiënne Palstra uit Bolsward het eerste jeugd kievitsei.
Lees hier verder voor het volledige verhaal hier verder.
eerste ei 2019 2.jpg
Vogelwacht Bolsward organiseert viswedstrijd
Houd je van vissen? Schrijf je dan zaterdag 1 juni a.s. in voor de witviswedstrijd en hengel ook mee naar leuke prijzen!
De strijd om wie de meeste witvissen vangt vindt plaats in de stadsgracht bij het Heechhout in Bolsward en is voor jeugd tot en met 16 jaar. Kinderen zonder zwemdiploma mogen alleen meedoen onder begeleiding van een volwassene.
De inschrijving begint om 13.00 uur en 13.30 uur start de wedstrijd. Deelname is gratis. Eén van organisatoren: "Door het houden van een wedstrijd vissen wil Vogelwacht Bolsward jongeren dichterbij de natuur brengen."
Het vuurgoudhaantje

Onlangs zaten we bij van der Valk in Sneek aan de lunch toen we een piepklein vogeltje buiten zagen liggen. Het lag doodstil met de pootjes omhoog vlak bij het raam. Direct zag ik dat het een vuurgoudhaantje was.

Dit is een wintergast die uit het hoge noorden in de loop van de herfst en de winter afzakt naar onze streken waar het minder koud is. Samen met het gewone goudhaantje en onze winterkoning behoren ze tot de drie kleinste vogeltjes van Europa.   
Lees hier verder.
Vogelhuisjes schoonmaken
Vogelwacht Bolsward beheerd binnen de bebouwde kom vele vogelhuisjes. Zo zijn er eind 2019 begin 2020 weer zo’n 25 nieuwe exemplaren bij gekomen. Deze huisjes fungeren als nestkast voor mezen. Via onderstaande link komt u op de interactieve kaart waarop u de locaties van deze (nieuw geplaatste) nestkastjes kunt bekijken.

Vogelwacht Bolsward in de Vanellus

Oktober 2019 stond er een mooi stuk in de Vanellus over Vogelwacht Bolsward e.o. Klik op onderstaande afbeelding om het te lezen.
VW-Bolsward_Vanellus_2019_Nr5.pdf
Jaarverslag 2019 binnenkort op onze website!

Ons jaarverslag is binnenkort weer te lezen op deze website. Van november t/m januari heeft de redactie weer gewerkt aan dit mooie verslag. Lees hem binnenkort door op onderstaande afbeelding te klikken.
Omslag_LiggendA3.jpg
ALV / Nazorgvergadering 2020

De ALV / Nazorgvergadering wordt gehouden op 30 maart a.s. in hotel De Wijnberg te Bolsward. De vergadering begint om 19:30 uur. De agenda krijgt ieder toegestuurd met het jaarverslag. Hier kun je binnenkort de notulen van de vergadering 2019 nalezen.
Eerste kievitsei vogelwacht gevonden bij Arkum

Jan-Willem Postma uit Sneek heeft donderdag morgen 12 maart 2020 om 11:30 tussen Arkum en Blauwhuis het eerste kievitsei van vogelwacht Bolsward E.O. Voor Jan-Willem is het voor de tweede keer dat hij het eerste ei van onze vogelwacht heeft gevonden.

Om iedereen een kans te geven om een eitje te vinden of te laten genieten van de natuur, heeft het bestuur besloten om het frije fjild binnen het wachtgebied voor nazorgers van onze wacht open te houden t/m zondag 29 maart. Daarna begint voor iedereen de nazorg in het eigen rayon.
W. Palstra
Onderhoud zwaluwwand Bolsward

Klik op onderstaande afbeelding om hem in groter formaat te bekijken:
Onderhoud_zwaluwwand_Bolsward_280320.pdf
Gekleurringde Kokmeeuwen (Chroicocephalus ridibundus) aflezen in het Noorderplantsoen,  stad Groningen

De Kokmeeuw is sinds de jaren tachtig (en negentig) sterk afgenomen onder meer door het  afdekken/verdwijnen van vuilnisbelten en door verdroging en vermesting.  Het broedsucces is zeer gering o.a. vanwege predatie door vossen en ratten.  Het aantal broedparen in ons land
zit rond de 95.000 (2017) en deze stand is sinds 2008 gelukkig aardig stabiel. Ongeveer 240 vestigingen o.a. in het Waddengebied (26.000 paren), in de Delta (Zeeland/Zuid-Holland) ruim 18.000 en in het IJsselmeergebied circa 16.000, derhalve vooral in Laag-Nederland.
Er zijn ongeveer 400.000  tot 600.000  overwinteraars en doortrekkers.   De gemiddelde levensduur is 10 tot 15 jaar, soms hoger.   
Een van de symbolen van de Japanse hoofdstad Tokio is de Kokmeeuw!  
Wintervoedering 2021

Vogelwacht Bolsward e.o. voert vanaf afgelopen woensdag
10 februari 2021 de watervogels in en om de stad bij. Door de kou en sneeuw van afgelopen dagen is het moeilijk voor de vogels om nog wat eten op te scharrelen. Rimmer Stoelinga is de man bij de Bolswarder Vogelwacht die dit al jaren met een aantal collega's voor zijn rekening neemt. Op zijn fiets gaat hij bij de wakken langs en strooit daar speciaal voer voor de watervogels neer. Niet alleen de watervogels hebben het moeilijk meld Rimmer terecht op, ook de vogels bij de mensen in de tuin kunnen wel een extraatje gebruik. Hij roept dan ook op om als je vogels in je tuin hebt zitten deze een beetje te gaan bij voeren.

Wiebe Palstra, 11 februari 2021.
Turkse tortelduif op nest met eieren!

Op 22 februari 2021 deed J.W. Postma deze bijzondere waarneming op de Kolmeer in Sneek, een Turkse tortelduif op een nest met eieren!
Turkse-tortel_op_eieren_220221.jpg
Winnaars vogelpuzzel 2020 bekend!

De gelukkige winnaars van deze toch wel moeilijke vogelpuzzel zijn bekend.
De drie vleesprijzen van respectievelijk 25,20 en 15 euro zijn gewonnen door:
A. Nagel, vleesbon van 25 euro
J.   van der Meer, vleesbon van 20 euro
J.   Ykema, vleesbon van 15 euro
Nagel en van der Meer hadden beiden een gelijke score en het lot heeft bepaald dat Nagel de winnaar werd. Van harte gefeliciteerd en dank voor de inzendingen.

Lees hier verder voor het volledige verslag en de antwoorden op de vragen van 2020.
Kievit legt ei, foto serie.

Een zeer unieke opname van een kievit die haar ei legt volgens kenners. Door de verrekijker heb ik dit wel eens eerder gezien maar van zo dichtbij nog nooit. De Kieviten zaten wat in en om een natte plas/greppel, ineens begint dit jokje te sprinten in mijn richting en plofte op haar nest. Ik had meteen wel door wat er aan de hand was en had meteen de camera in de aanslag. Ondanks de drukte op het weggetje waar ik op stond, kon ik dit mooi vastleggen.

Klik hier voor de fotoserie!

W. Palstra
Maak een zo mooi mogelijk vogelhokje!

Hou je van knutselen en de natuur? Doe dan mee aan de eerste uitdaging van de jeugdfûgelwacht-
challenge van de vogelwacht en de BFVW,
https://www.youtube.com/watch?v=rAB07dxGOVg. Maak een zo mooi mogelijk vogelhokje en stuur een foto of video van je creatie z.s.m. naar info@bfvw.nl De mooiste inzendingen worden beloond met een prijs.

Vervolg: Elke week zullen wij een nieuwe uitdaging plaatsen op onze facebook en via e-mail sturen naar de wachten. Kinderen mogen aan alle 4 uitdagingen mee doen, maar kunnen ook 1 uitkiezen. De inzendingen dienen in ieder geval voor 20 juni binnen te zijn.
Sperwer eet Spreeuw, fûgelkrite Bolsward G. Hofstra.
VID-20220113-WA0004.mp4
Eerste ei van de wacht 2022

Donderdag 17 maart 2022 vond ons lid Jan Willem Postma het eerste kievitsei van onze vogelwacht.
Hij deed zijn vondst evenals vorig jaar bij een plasdras in Hieslum. Het wachten is nu op het eerste jeugd ei.

W. Palstra
foto_001.jpg
Eerste ei jeugd van de wacht 2022

Het eerste jeugd kievitsei van de vogelwacht Bolsward is zaterdagmiddag 26 maart 2022 gevonden door de acht jarige Fabiënne Palstra. Ze vond een nestje met drie eieren tussen Hartwerd en Bolsward in de landerijen van de familie Galema.
eerste_ei_jeugd_2022.jpg
Notulen jaarvergadering 2022

Afgelopen maandag 28 maart 2022 had Vogelwacht Bolsward, na drie jaar wachten, weer haar jaarvergadering.
Er kon eindelijk weer fysiek vergaderd worden, zo ook dit keer weer was de vergadering in Hotel de Wijnberg te Bolsward. De notulen van deze vergadering vindt u onder
deze link.
Uitslag natuurpuzzel Jaarverslag 2021 bekend!

Voor het tweede jaar op rij zat er een mooie natuurpuzzel in ons jaarverslag. De antwoorden van deze puzzel en de uitslagen van de prijzen kunt u hier nalezen.
foto_002.jpg
Kieviten_ringen.pdf
Viering 75 jarig jubileum groot succes!
Op zaterdag 3 september 2022 vierde Vogelwacht Bolsward haar 75 jarige jubileum. Lees hier verder.