Datum
Plantnaam:
Vogelnaam:
Aantal:
Locatie
Waarnemers:
07-01-18
span
Vijver Rondweg Bolsward
EdeL
07-01-18
IJsvogel
1
Fûgelkrite Bolsward
TdeL
Dec. 2018
1
Bolsward
PhdV
Eind feb. 2019
Klapekster
1
Kale duinen Appelscha
PhdV
Eind feb. 2019
1
Kale duinen Appelscha
PhdV
Eind feb. 2019
1
Kale duinen Appelscha
PhdV
Eind feb. 2019
1
Galamadammen
PhdV
Eind feb. 2019
Rietgors
1 of meer
Galamadammen
PhdV
Eind feb. 2019
Middelste Zaagbek
1
Galamadammen
PhdV
Half maart 2019
Scholekster
100 plus
Land van Murk Nijdam
PhdV
Half maart 2019
Grutto
100 plus
Land van Murk Nijdam
PhdV
Half maart 2019
Tureluur
veel
Land van Murk Nijdam
PhdV
Half maart 2019
Kluut
veel
Land van Murk Nijdam
PhdV
01-04-19
1
Bedrijven terrein Marne Bolsward
PhdV
05-04-19
Boerenzwaluw
1
Ten Boer Groningen
PhdV
02-02-19
1
Achtertuin Friesenburg Bolsward
JdeL
21-05-19
Boomkruiper
1
Voortuin De Bunders 27 Bolsward
RdeL
05-05-19
Bergeend met jongen
1+8
Omgeving Hartwerd (foto)
RdeL
31-07-19
Boomvalk
3
Begraafplaats Workum
-
03-10-19
Kleine rietgans
50
Onder Blauwhuis
PhdV
03-10-19
Slechtvalk
1
Workumerwaard (jagend)
PhdV
03-10-19
Zwarte ruiter
?
Vogelhut onder Harlingen
PhdV
03-10-19  
IJsland Grutto
?
Vogelhut onder Harlingen
PhdV
03-10-19
Paapje
2
Workumerwaard
PhdV
19-10-19
Dodaars
2
Vogelhut onder Harlingen
PhdV
19-10-19
Lepelaar
1
Vogelhut onder Harlingen
PhdV
19-10-19
Pijlstaarten
?
Vogelhut onder Harlingen
PhdV
19-10-19
Watersnip
veel
Vogelhut onder Harlingen
PhdV
31-10-19
Slechtvalk
1
Martinitoren Bolsward
PhdV
31-10-19
Slechtvalk
1
Watertoren Bolsward
PhdV
Oktober 2019
1
Van der Valk Sneek
PhdV
19-01-20
Tjiftjaf
1
Achtertuin fûgelkrite Bolsward
PhdV
18-02-20
Scholekster
100
Djiplân Wommels
PhdV
18-02-20
Grutto
150
Skrok
PhdV
18-02-20
Scholekster
50
Skrok
PhdV
18-02-20
Kluut
6
Skrok
PhdV
18-02-20
Kemphaan
paar
Skrok
PhdV
15-03-20
Grauwe gans
eieren
Rondom Bolsward (foto)
PhdV
15-03-20
Veldmuizen
-
Rondom Bolsward (foto)
PhdV
15-03-20
Vossenkeutels
-
Rondom Bolsward (foto)
PhdV
15-03-20
Kievit
2 paar
Plas dras Brandsma
PhdV
15-03-20
Tureluur
2 paar
Plas dras Brandsma
PhdV
15-03-20
Grutto
3 paar
Plas dras Brandsma
PhdV
17-03-20
Grote Zaagbek
1
Fûgelkrite Bolsward (video)
EdeL
07-04-20
Reuzensterns
12
Workumer Buitenwaard
EBb
08-04-20
Gele Kwikstaart
1
Workumer Nieuwland (dijk vaargeul)
EBb
08-04-20
Zwarte Roodstaart
1
Makkum Industieterrein
EBb
08-04-20
Zomertaling
1 paar
Zuidwaard Makkum
EBb
08-04-20
Rietzanger
3
Plasje Ritseburen Parrega
EBb
08-04-20
Blauwborst
1
Plasje Ritseburen Parrega
EBb
08-04-20
Blauwborst
3
Nabij de Ugolaan Bolsward
EBb
19-04-20
Groenling
2
Tuin Fûgelkrite Bolsward
EdeL
20-04-20
Grote bonte specht
1
Tuin Altenburg Bolsward
EML
11-04-20
(zingende) Snor
1
Workumer Nieuwland
EBb
11-04-20
Zwartkopmeeuw
21
Morra Hemelum ri. Galamadammen
EBb
15-04-20
Visdief
1
IJsselmeer Kornwerderzand
EBb
15-04-20
Huiszwaluw
5
Gaast
EBb
17-04-20
Braamsluiper
1
Makkum (zingend)
EBb
20-04-20
Fluiter
1
Beetsterzwaag (baltsend)
EBb
20-04-20
Gierzwaluw
1
Centrum Bolsward
EBb
01-05-20
Zwarte stern
50
IJsselmeer Kornwerderzand
EBb
02-05-20
Kleine Plevier
1
Broedend in Dronrijp
EBb
02-05-20
Staartmees
1
Broedend en voerend met rupsen, Bloemkamp Bolsward.
EBb
09-05-20
Koekoek
1
Robbenoordbos Den Oever
EBb
09-05-20
Grote Zilverreiger
29
Monument Kornwerderzand
EBb
02-10-20
Visarend
1
Vogelhut Piaam (foto)
PhdV
02-10-20
Roerdomp
1
Workumer noordwaard (foto)
PhdV
02-10-20
Slechtvalk
1
Workumer noordwaard
PhdV
02-10-20
Sperwer
1
Workumer noordwaard
PhdV
02-10-20
Havik
1
Workumer noordwaard
PhdV
02-10-20
Smelleken
1
Workumer noordwaard
PhdV
02-10-20
Reuzensterns
meerdere
It Soal Workum
PhdV
02-10-20
Rosse Grutto
meerdere
It Soal Workum
PhdV
02-10-20
Beflijster
1
De Hege Gearsen Gaasterland
PhdV
02-10-20
Rietgors
meerdere
De Hege Gearsen Gaasterland
PhdV
02-10-20
Tapuit
meerdere
De Hege Gearsen Gaasterland
PhdV
02-10-20
Bladkoninkje
meerdere
De Hege Gearsen Gaasterland
PhdV
02-10-20
Fitis
meerdere
De Hege Gearsen Gaasterland
PhdV
02-10-20
Torenvalk
1
Folsgare?? (foto)
PhdV
17-10-20
Houtsnip
1 dode
Appelmarkt Bolsward (foto)
TdV
17-10-20
Goudhaantje
2
Achtertuin Fûgelkrite Bolsward
PhdV
09-12-20
Distelvink
2
Tuin Fûgelkrite Bolsward
GsH
15-12-20
Roodborst
1
Regelmatig in Achtertuin de Bunders 27
RdeL
08-01-21
Ransuil (foto’s)
1
In Boom achtertuin Fûgelkrite Bolsward.
EdeL
26-01-21
Groene specht
1
In boom van boerderij Hoekstra Fûgelkrite Bolsward.
PhdV
26-01-21
Bonte specht
1
In boom van boerderij Hoekstra Fûgelkrite Bolsward.
PhdV
30-01-21
Houtsnip
1
Achtertuin Fûgelkrite Bolsward
PhdV
01-02-21
Ransuil (foto)
3
Burgwerd
PhdV
01-02-21
Bruine Merel
1
Boerderij Burgwerd.
PhdV
01-02-21
Grote Zaagbek (m)
1
Boven trekvaart Burgwerd.
PhdV
05-02-21
Oeverpieper
1
Zuidpier Harlingen
PhdV
05-02-21
Sneeuwgors
?
Zuidpier Harlingen
PhdV
05-02-21
Bontbekplevier
1
Zuidpier Harlingen
PhdV
05-02-21
Steenloper
1
Zuidpier Harlingen
PhdV
05-02-21
Groenling
?
Zuidpier Harlingen
PhdV
05-02-21
Tureluur
1
Zuidpier Harlingen
PhdV
05-02-21
Kanoet
1
Zuidpier Harlingen
PhdV
05-02-21
Kleine Rietgans
?
Hege Gerzen Harlingen
PhdV
05-02-21
Rotgans
?
Hege Gerzen Harlingen
PhdV
06-02-21
Kraanvogel
?
Drentsfriese Wold, Doldersum
PhdV
06-02-21
Boomkruiper
1
Drentsfriese Wold, Doldersum
PhdV
06-02-21
Boomklever
1
Drentsfriese Wold, Doldersum
PhdV
06-02-21
Vink
6-12
Achtertuin Fûgelkrite Bolsward
EdeL
08-02-21
Roodborst
1
Regelmatig in Achtertuin de Bunders 27
RdeL
22-02-21
Turkse Tortel
paar
Op nest met eieren (foto), Sneek de Kolmeer.
JwP
Alle waarnemingen 2018-2021
Waarnemingen
terug naar hoofdpagina
naar waarnemingen 2022