Vogelwacht Bolsward e.o.
Startpagina.
Algemene info.
Actueel nieuws.
Activiteiten.
Werkgroepen.
Fotogalerij.
Filmgalerij.
Jaarverslagen.
Waarnemingen.
Jeugdvogelwacht.
Aanmelden.
Links.
Webmaster

R. de Lange
De Bunders 27        
8701 GR Bolsward       
06-11195698

Verslag Jeugdvogelwachtdag  28 mei 2011.

Deze jeugddag werd georganiseerd door de vogelwachten van Hallum en Ferwerd. De aanmeldingen binnen de jeugdvogelwacht Bolsward vielen iets tegen, met 7  jeugdleden zijn we naar het Noorderleech boven Hallum afgereisd: Edou, Reinskje Geeske, Klaas, Mark, Johan, Dietmer, Marije.

Deze dag zijn we vroeg vertrokken nl. om 7.50 uur om tijdig in Hallum aanwezig te zijn. Voorzien van dikke kleding en laarzen, want de weersvoorspellingen waren regen en harde wind…. Aangekomen in bij het Noorderleech, bij het nieuwe informatiecentrum “De Pleats”, (dit is nog in aanbouw) werden we ontvangen met limonade, koffie en koeken. Tevens werden er aardappelzakken uitgereikt met een groepsnummer erop (zie de foto).

Vervolgens zijn we in een dichte kar achter een tractor gestapt en het Noorderleech opgereden, dit is een enorme  vlakte achter de zeedijk dat bij hoogwater gedeeltelijk onder water stroomt. Helaas is dat ook afgelopen week gebeurd waardoor er vele nesten met eieren van o.a. Kluten, lepelaars en scholeksters zijn meegesleurd door het water.

Hier een opsomming van de activiteiten:

- zout en zoetwater vissen in aquariums bekijken en de namen noteren

- boven op een bunker uit de 2e wereld oorlog de omgeving bekijken met grote telescoop verrekijkers. Je kunt hier enorm ver mee kijken, tot aan Ameland toe, we zagen o.a. Lepelaars, bergeenden, kluten, veldleeuwerikken en heel veel paarden.

- polsstok springen

- zeegroente zoeken en proeven, een zoute smaak

- het hoogtepunt van de ochtend!!! Estafette vlotvaren, in een zgn. dolle lagen 3 vlotten waar 5 tot 6 personen op konden, d.m.v. een lang touw kon je de groep naar de andere zijde trekken. In het water lagen duikers om evt. drenkelingen uit het water te halen, gelukkig niet gebeurd…

Hierna zijn we weer naar de verzamelplaats gebracht en hebben we nog wat gedronken en een broodje knakworst gegeten. In deze schuur waren verder diverse vertegenwoordigers van natuurorganisaties met foldermateriaal etc.

Om 12.45 uur zijn we weer in de auto gestapt voor de terugreis, iedereen was erg moe van deze enerverende ervaring en al snel lagen er een aantal kinderen te slapen in de auto…..

In totaal waren er 270 jeugdvogelwachters uit geheel Friesland aanwezig, dus een groot spektakel!!!

We waren erg onder de indruk van de hoeveelheid vogels die hier nestelen of fourageren ,  echt een verademing. Langs het pad waar de tractor reed zaten op slechts 10 meter afstand kieviten te broeden!! Ook hebben we kuikens gezien van grutto’s en kieviten.  Met name de variatie aan vogels is indrukwekkend.  De ganzen die hier de winter doorbrengen zijn inmiddels weer vertrokken nadat ze de weilanden flink kaal hebben gegeten. Gelukkig viel het weer mee, enkel  wat harde wind en 1 buitje.

Volgend jaar hopen we met een grotere groep jongeren af te reizen na een volgende jeugddag, hopelijk wordt deze dan georganiseerd na afloop van het voetbalseizoen …

Voor de foto’s die op deze dag gemaakt zijn klik je op deze link.

Dirk en Pieter