Vogelwacht Bolsward e.o.
Startpagina.
Algemene info.
Actueel nieuws.
Activiteiten.
Werkgroepen.
Fotogalerij.
Filmgalerij.
Jaarverslagen.
Waarnemingen.
Jeugdvogelwacht.
Aanmelden.
Links.
Webmaster

R. de Lange
De Bunders 27        
8701 GR Bolsward       
06-11195698
Vogelwacht Bolsward e.o.
De Vogelwacht Bolsward e.o. is opgericht op 28 februari 1947 en is aangesloten bij de Bond Friese Vogelwachten (BFVW)

320 leden/donateurs waarvan 54 nazorgers (actief).
Oppervlakte wachtgebied: 3438 ha, zie de waarnemingenkaart of de
rayonkaart in jpg.
Bestuur:

Voorzitter
E. Rosenau, Kleine Dijlakker 32, 8701 HX Bolsward. Tel. 06-13464297.
E-mail: rosenau1@gmail.com

Notulist en agendabeheer
J. Kroese, E-mail: jandistillateur@gmail.com

Penningmeester en secretaris
G. Hofstra, Fûgelleane 36, 8702 CD Bolsward. Tel. 0515-579471.
E-mail: vogelwachtbolsward@outlook.com

Nazorgcoördinator administratief
T. Osinga, Marnedijk 13, 8744 ET Schettens. Tel. 06-20636736.
E-mail: tristanosinga.to@gmail.com

Bestuurslid
W. Palstra, Omdraai 29, 8862 DC Harlingen. Tel. 06-10347218.
E-mail:  wilkopalstra@gmail.com

Broedzorg coördinator
W.A. Palstra, Tel. 06-46085050. E-mail: wpalstra@hotmail.com

Jeugdcoördinator en Assistent, Nazorgcoordinator veldwerk
Vacatures vacant.

Leden- en donateuradministratie
G. Hofstra, Fûgelleane 36, 8702 CD Bolsward. Tel. 0515-579471.
E-mail:
vogelwachtbolsward@outlook.com

Redactie jaarverslag
R. de Lange, De Bunders 27, 8701 GR Bolsward. Tel. 06-11195698.
E-mail: vw.bolsward@ziggo.nl
en Ph. de Vries, De Ljip 12, 8702 CG Bolsward. Tel. 0515-576129.
E-mail: vw.redactie@outlook.com

Advertentiewerving/redactie
J. Ykema, De Wilster 1, 8702 CH Bolsward. Tel. 0515-575951
E-mail:
jp.ykema@gmail.com

Bankrelatie Vogelwacht Bolsward e.o.
Rabobank Bolsward rek.nr.: NL16RABO.03087.07.311

U kunt
hier ons huishoudelijk reglement nalezen.