Vogelwacht Bolsward e.o.
Startpagina.
Algemene info.
Actueel nieuws.
Activiteiten.
Werkgroepen.
Fotogalerij.
Filmgalerij.
Jaarverslagen.
Waarnemingen.
Jeugdvogelwacht.
Aanmelden.
Links.
Webmaster

R. de Lange
De Bunders 27        
8701 GR Bolsward       
06-11195698

W. Terra, Coördinator

W. Louwsma  

W. Palstra

 

               

Tel: 0515-575428 / 06-29230697

Tel: 0515-575151

Tel: 06–28050635

 

 

 

Nazorg
Voor de algemene regels voor het plegen van goede nazorg klikt u op deze link.
Ieder jaar wordt er een jaarverslag gemaakt met o.a. de nazorgresultaten van dat jaar. Onder de knop ‘jaarverslag’ vindt u vanaf nu de jaarverslagen in pdf formaat van de verschillende nazorg jaren.

Nestkastenproject
Sinds 1990 doet Vogelwacht Bolsward mee aan het nestkastenproject van de BFVW. Het aantal nestkasten die op diverse lokaties in plan Noord en Zuid hangen is in de loop van de jaren flink gestegen. Op dit moment hangen er in de gemeente Bolsward, waarvoor de Vogelwacht Bolsward een vergunning heeft, ruim 100 nestkasten. Mocht u bijzondere vogels waarnemen, in uw tuin of ergens in Bolsward , met name op het gebied van zangvogels, geef dit door, aan dhr S.J. Witteveen, A.A. Hinzstraat 1  Tel 0515-574908

Vogels aan Huis
Bij het in leven roepen van de werkgroep "Vogels aan Huis" in 2003 door de Commissie Broedzorg van de BFVW is aan de Vogelwachten gevraagd hen de broedresultaten van de huis-, boeren- en gierzwaluw (ook in kunstnesten) te doen toekomen. Voor wat betreft de broedresultaten van de huiszwaluw in ons wachtgebied worden de gegevens, klik hier voor meer informatie, verstrekt door de heer E.W.F. Brandenburg. Klik hier voor de resultaten van 1989 tot 2012.

Kerkuilen
De werkgroep Kerkuilen bestaat uit ongeveer 100 vrijwilligers. In ons wacht gebied zijn de heren J. van der Meer, 0515-575549, D. Bakker, 0515-575030 en E. van der Meer, 0628146556 werkzaam. Hierbij een link naar een mooie beeld opname van kerkuilen.

Wintervoedering
Dhr R Stoelinga, (0515-573822)  verzorgd al jaar en dag de coördinatie van  wintervoedering (bijvoeren) van de (water)vogels in en rondom Bolsward. De gelden voor de aanschaf van het voer wordt mede betaald uit de opbrengst van de jaarlijkse koekaktie. De richtlijnen voor het voeren van vogels in winter tijd vindt u onder deze link.

Koekactie
Ieder jaar in januari wordt de jaarlijkse koekactie gehouden. Coördinatie en distributie door G. Hofstra,
Fûgelleane 36, 8702 CD Bolsward. Tel: 0515-579471  E-mail:
vogelwachtbolsward@outlook.com
De koekactie wordt jaarlijks omstreeks de derde week van januari gehouden.

Vliegende brigade
De vliegende brigade is in het leven geroepen om bij diverse werkzaamheden op de landerijen, dan wel bij het vee te weiden waar weidevogels broeden, snel bescherming dan wel nazorg te bieden.

Tot de leden van de vliegende brigade behoren de volgende nazorgers: